Raportointi

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma käytiin läpi syyskokouksessa marraskuussa 2016. Vuoden 2016 toimintakertomus julkaistaan kevätkokouksen 2017 yhteydessä.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Vuoden 2016 toimintakertomus (ilmestyy kevätkokouksen jälkeen)