Garantiföreningen

Garantiföreningen grundades år 1929.  Föreningen var aktiv till slutet av 1980-talet. Under de senaste 15 åren har föreningen fört ett stillsamt liv med ett sjunkande medlemsantal. Styrelsen beslöt i början av år 2013 att åter aktivera verksamheten. Första målsättningen är att öka medlemsantalet. Den andra målsättningen är att ordna regelbundna sammankomster.  Den tredje och viktigaste målsättningen är att samla in pengar för att trygga moder-föreningens verksamhet.

Årsmötet

Helsingfors Simsällskap rf:s Garantiförening årsmöte hölls onsdagen den 11.5.2016. På mötet fastställdes bokslutet 2015 valdes till styrelsemedlemmar; Kristina Ifström, ordförande, Lasse Lehtokangas, viceordförande, Helena Piksilä, kassör, Rolf Mikkola, sekreterare samt Thomas Lindholm och Anders Westerholm. 

Verksamheten 2016

Styrelsen skaffade en ny fana till Simmis som var framme för första gången under påskens FM-sim. Årsboken kommer ut nästa gång under jubileumsåret 2017 med uppgifter om åresn 2015 och 2016 verksamheter. Under hösten börjar planerna med aktiviteterna under jubileumsåret. Simmis fyller då 130 år.

Bli medlem

Om du inte är medlem än så kan du anmäla ditt medlemskap genom att  skicka in dina kontaktuppgifter  till rolf.mikkola  at gmail.com -   namn, adress, email,  telefonnummer. Medlemsavgiften är 20 €.

Det finns en extra rad på medlemsfakturan. Du kan även komma  med ett extra bidrag för att trygga Simmis verksamhet. Garantiföreningen  kommer att understöda huvudföreningen direkt samt dela ut stipendier till  simmare och polospelare.