Hallinto

Hallinto 

Säännöt ja yhdistyslaki

Seura noudattaa toiminnassaan yhdistysrekisterissä olevia seuran sääntöjä sekä yhdistyslakia. Tämä koskee yhdistyksen kokouksia, niiden koollekutsumista, päätösvaltaa, jäsenyyttä ja muita hallinnollisia asioita.

Seuran säännöt löydät täältä http://www.simmis.fi/site/assets/files/1097/stadgar_2013_hss.pdf

Yhdistyksen jäsenkokous

Yhdistyksen jäsenkokous käyttää ylintä päätösvaltaa seurassa. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta annetulla ilmoituksella seuran nettisivuilla. Pääsääntöisesti yhdistyksen kokoukset järjestetään Mäkelänrinteen uintikeskuksen 3 kerroksen kokoustilassa.

Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous kutsutaan tarvittaessa koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti (kts säännöt).

Kokouksissa voivat äänivaltaa käyttää seuran 15 vuotta täyttäneet jäsenmaksun toimintavuonna maksaneet jäsenet, ainaisjäsenet sekä kunniajäsenet.

Kevätkokous on pidettävä vuosittain huhtikuussa. Kevätkokouksessa esitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) sekä tilintarkastajan kertomus ja päätetään vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta. Lisäksi kokouksessa päätetään hallituksen vastuuvapaudesta päättyneen tilikauden osalta.

Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi. Syyskokouksessa myös valitaan hallituksen jäsenet alempana esitetyllä tavalla.

Hallitus ja keskeiset toimihenkilöt

Seuraa johtaa kuuden henkilön muodostama hallitus. Hallitukseen valitaan jäsenet kaksivuotiskaudelle seuran syyskokouksessa. Kolme jäsentä on aina kerrallaan erovuorossa. Jäsenten kausia ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan. Lisäksi valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen sihteeri. Muista hallituksen jäsenten tehtävistä sovitaan erikseen.

Hallitus kokoontuu noin 6-10 kertaa vuodessa. Tarvittaessa pidetään myös kokouksia puhelimitse tai päätetään asioista kokousta kutsumatta kuulleen kaikkia hallituksen jäseniä sähköpostitse.

Hallituksen päätöksistä tiedotetaan asiasta riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla, joko suoraan asianosaisia koskien tai yleisemmin koko jäsenistölle seuran nettisivuilla. Hallituksen kokouksen pöytäkirjoja ei julkaista, niiden sisältämien yksittäisiä henkilöitä koskevien henkilökohtaisten tietojen vuoksi.

Hallituksen työstä ja tuloksista kuitenkin pyritään tiedottamaan niin avoimesti kuin mahdollista, esim. talousarvioesitystä tehtäessä ja seuralle maksettavia maksuja (esim. harjoitus- ja kilpailumaksut) kommunikoitaessa hallitus avoimesti esittelee päätösten taustat.

Lisätietoja seuran toimintakäsikirjasta (kts. välilehti toiminta) ja puheenjohtajalta.