Syyskokous - Höstmöte 22.11.2016

Tervetuloa Simmiksen syyskokoukseen 22.11.2016 kello 18.00 Mäkelänrinteen uintikeskuksen kokoustilaan, 3. krs. Kokouskutsuun pääset tästä.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita, ja äänioikeus on kaikilla 15 v täyttäneillä jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä sekä ainais- ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksessa tullaan mm. vahvistamaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle sekä äänestämään jäseniä hallitukseen. Hallituksen jäsenistä toimintakausi on päättymässä seuraavilta: Karim Tähtivuori (pj), Jens Söderholm, Tiina Luukkonen ja Mikko Sinisalo (ero omasta pyynnöstä ennen toimintakauden päättymistä).

Myös yhdistyksen jäsenrekisteri tullaan päivittämään kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten perusteella.

Tervetuloa!

***

Välkommen till Simmis höstmöte den 22.11.2016 klockan 18.00 vid Backasbrinkens simcenterns mötesrum, 3 vån. Mötesinbjudan finns här.

Alla medlemmar är välkomna, och varje 15 år fyllda ordinarie medlem som har betalt sin anslutnings- och medlemsavgift, varje hedersmedlem och hedersordförande samt varje ständig medlem har en röst. Man kan inte rösta med fullmakt.

I mötet bl.a. fastställs föreningens verksamhetsplan och budget för nästa år och väljas medlemmar till styrelsen. Styrelsemedlemmar som är i tur att avgå är: Karim Tähtivuori (ordf), Jens Söderholm, Tiina Luukkonen och Mikko Sinisalo (egen begäran före verksamhetsårens slut).

Ytterligare skall föreningens medlemsregistret uppdateras pga de medlemmar som betalt sin medlemsavgift inför mötet.  

Välkommen!