På svenska

Nybörjarsimskola

Målgrupp:
-          Icke simkunniga barn omkring 5 år

Kursinnehåll:
-          I början övas att doppa sig i vattnet och att röra sig i vattnet.
-          Övning av flytande bade på mage och på rygg.
-          Övning av grunderna till olika bassimstilar och glidning samt andningstekniker.

Mål:
-          Lära sig att flyta, glida och sparka i vatten samt simma 10 meter på mage och på rygg.
-          Våga röra sig självständigt i grunt vatten 

18 gånger 30 minuter kostar 200 €

Söndagar:
Anmälan:
 Britas

OBS! Under kurserna är simhallen stängd för allmänheten.

Fortsättningssimkola

Målgrupp:
-          Deltagit i nybörjarsimskolan
-          Kan simma 5-10 meter på mage och på rygg och kan röra sig självständigt i grunt vatten

Kursinnehåll:
-          Lära sig motsvarade saker som i nybörjarsimskolan men i bredare omfattning
-          Lära sig simma längre sträckor
-          Öva delfinspark och hopp
-          Då kunskaperna ökar kommer man även att besöka stora bassängen

Mål:
-          Lära sig att flyta, glida och sparka i vatten längre perioder samt simma 25 meter på mage och på rygg

 

Söndagar i Britas.
Anmälan: Britas

Teknik 0

Mälgrupp:

-       Deltagit i fortsättningssimskolan
-       Kan simma 5-15 meter i ett sträck

Kursinnehåll:

-          Lära sig simma längre sträckor
-          Övning av voltsvängning

Mål:

-        Lära sig simma 25 meter med någon grundteknik

Anmälan: Valkea Talo, lördagar

Teknik 1

Målgrupp:
-          Deltagit i fortsättningssimskolan eller teknik 0
-          Kan simma 25 meter på mage och på rygg

Kursinnehåll:
-          Övning av grundtekniken i frisim och ryggsim
-          Övning av voltsvängning
-          Övning av att hoppa huvud före i vatten
-          Övning av allmän vattenskicklighet
-          Olika lekar som utvecklar vattenskicklighet

Mål:
-          Lära sig simma 50 meter varav 25 meter på rygg
-          Behärska att hoppa huvud före i vattnet samt att göra voltsvängning

 Obs! I Britas simhall är kursen i undervisningsbassängen: 16 x7 m, djup1,3 m.

Söndagar:
Anmälan:
Drumsö

OBS! Under kurserna är simhallen stängd för allmänheten.

Teknik 2

Målgrupp:
-          Deltagit i kursen Teknik 1
-          Kan simma 50 meter  varav 25 meter på rygg

Kursinnehåll:
-          Slipning av grundtekniken i frisim och ryggsim
-          Övning av grundtekniken i bröstsim
-          Övning av sidosvängning
-          Övning av allmän vattenskicklighet
-          Olika lekar som utvecklar vattenskicklighet

Mål:
-          Lära sig simma 50 meter frisim
-          Lära sig simma 50 meter ryggsim
-          Lära sig simma 25 meter bröstsim
-          Lära sig att göra sidosvängning
-          Lära sig att hoppa huvud före i vatten

OBS! I Britas simhall är kursen i undervisningsbassängen: 16 x7 m, djup1,3 m.

 

Söndagar:
Anmälan: DrumsöHelsingegatan

OBS! Under kurserna är simhallen stängd för allmänheten

Teknik 3

Målgrupp:

-  Deltagit i kursen Teknik 2
-  Kan simma 50 meter  frisim, 50 meter ryggsim och 25 meter bröstsim
-  Kan göra sidosvängning
 - Kan göra voltsvängning

Kursinnehåll:
- Slipning av grundtekniken i frisim, ryggsim och bröstsim
- Övning av grundtekniken i fjärilsim
- Slipning av sidosvängning och voltsvängning
- Övning av starthopp
- Slipning av allmän vattenskicklighet
- Olika lekar som utvecklar vattenskicklighet

Mål:

- Lära sig simma 100 meter medley med starthopp 

Anmälan: Helsingegatan

Tävlingssimskola

Målgrupp: 
- Deltagit i Teknik 3 -kursen
-  Kan simma 100m medley med starthopp

Kursinnehål:

- Övning av alla tekniker
- Övning av starthopp
- Övning av sidosvängning och voltsvängning

Mål:

- Lära sig simma 200m  
- Delta i Simmis testdagen
- Lära sig alla fyra tekniker bra

Söndagar:
Anmälan: Helsingegatan 


18 gånger 45 minuter kostar 225 €