På svenska

Nybörjarsimskola

Målgrupp:
-          Icke simkunniga barn omkring 5 år

Kursinnehåll:
-          I början övas att doppa sig i vattnet och att röra sig i vattnet.
-          Övning av flytande bade på mage och på rygg.
-          Övning av grunderna till olika bassimstilar och glidning samt andningstekniker.

Mål:
-          Lära sig att flyta, glida och sparka i vatten samt simma 10 meter på mage och på rygg.
-          Våga röra sig självständigt i grunt vatten 

Anmälan: 

OBS! Under kurserna är simhallen stängd för allmänheten.

Fortsättningssimkola

Målgrupp:
-          Deltagit i nybörjarsimskolan
-          Kan simma 5-10 meter på mage och på rygg och kan röra sig självständigt i grunt vatten

Kursinnehåll:
-          Lära sig motsvarade saker som i nybörjarsimskolan men i bredare omfattning
-          Lära sig simma längre sträckor
-          Öva delfinspark och hopp
-          Då kunskaperna ökar kommer man även att besöka stora bassängen

Mål:
-          Lära sig att flyta, glida och sparka i vatten längre perioder samt simma 25 meter på mage och på rygg

 


Anmälan: 

Teknik 0

Mälgrupp:

-       Deltagit i fortsättningssimskolan
-       Kan simma 5-15 meter i ett sträck

Kursinnehåll:

-          Lära sig simma längre sträckor
-          Övning av voltsvängning

Mål:

-        Lära sig simma 25 meter med någon grundteknik

Anmälan: 

Teknik 1

Målgrupp:
-          Deltagit i fortsättningssimskolan eller teknik 0
-          Kan simma 25 meter på mage och på rygg

Kursinnehåll:
-          Övning av grundtekniken i frisim och ryggsim
-          Övning av voltsvängning
-          Övning av att hoppa huvud före i vatten
-          Övning av allmän vattenskicklighet
-          Olika lekar som utvecklar vattenskicklighet

Mål:
-          Lära sig simma 50 meter varav 25 meter på rygg
-          Behärska att hoppa huvud före i vattnet samt att göra voltsvängning

 Obs! I Britas simhall är kursen i undervisningsbassängen: 16 x7 m, djup1,3 m.


Anmälan:
 

 

OBS! Under kurserna är simhallen stängd för allmänheten.

Teknik 2

Målgrupp:
-          Deltagit i kursen Teknik 1
-          Kan simma 50 meter  varav 25 meter på rygg

Kursinnehåll:
-          Slipning av grundtekniken i frisim och ryggsim
-          Övning av grundtekniken i bröstsim
-          Övning av sidosvängning
-          Övning av allmän vattenskicklighet
-          Olika lekar som utvecklar vattenskicklighet

Mål:
-          Lära sig simma 50 meter frisim
-          Lära sig simma 50 meter ryggsim
-          Lära sig simma 25 meter bröstsim
-          Lära sig att göra sidosvängning
-          Lära sig att hoppa huvud före i vatten

OBS! I Britas simhall är kursen i undervisningsbassängen: 16 x7 m, djup1,3 m.

 


Anmälan: 

OBS! Under kurserna är simhallen stängd för allmänheten