Garantiföreningen

Kallelse till årsmöte.

Garantiföreningens medlemmar sammankallas till årsmöte den 10.8.2020 klo 18.00 i Backasbrinkens simcenter möteslokal, tredje våningen. Behandlas stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

_______________

Garantiföreningen grundades år 1930.  Föreningen var aktiv till slutet av 1980-talet. Under de senaste 15 åren har föreningen fört ett stillsamt liv med ett sjunkande medlemsantal. Styrelsen beslöt i början av år 2013 att åter aktivera verksamheten. Första målsättningen är att öka medlemsantalet. Den andra målsättningen är att ordna regelbundna sammankomster.  Den tredje och viktigaste målsättningen är att samla in pengar för att trygga moder-föreningens verksamhet.

Styrelsen

Garantiföreningens styrelse; Kristina Ifström, ordförande, Lasse Lehtokangas, viceordförande, Helena Piksilä, kassör, Rolf Mikkola, sekreterare samt Thomas Lindholm och Anders Westerholm. 

Verksamheten 2019

Redigering av årsboken 2015-2016. En långtidsstrategi görs upp under verksamhetsåret.

Bli medlem

Om du inte är medlem än så kan du anmäla ditt medlemskap genom att  skicka in dina kontaktuppgifter  till rolf.mikkola  at gmail.com -   namn, adress, email,  telefonnummer. Medlemsavgiften är 20 €.

Det finns en extra rad på medlemsfakturan. Du kan även komma  med ett extra bidrag för att trygga Simmis verksamhet. Garantiföreningen  kommer att understöda huvudföreningen direkt samt dela ut stipendier till  simmare och polospelare.