Simmis

Helsingfors Simsällskap (HSS) grundades år 1887 som den första simföreningen i Finland. Föreningen fyller 125 år detta år. Till föreningens program hör tävlingssim och vattenpolo samt simskole- och kursverksamhet i bägge grenarna. Även vinterbad finns på programmet.

Totalt tränar c. 500 simmare i 20 olika grupper. c. 1.200 simskole-elever och kursdeltagare får årligen siminstruktion av föreningen. Senaste år utfördes över 9.000 instruktionstimmar. Föreningens omsättning  på årsbasis är c. 500.000 € och inkomsterna består främst av träningsavgifter och kursavgifter. Dessutom får förengen understöd av staden samt inkomster från tävlingsverksamheten samt vinterbadsverksamheten. 

SIMMIS STRATEGISKA PROGRAM – SIMMIS 2020

Centrala tyngdpunkter är

 • Förbättrandet av den yrkesmässiga verksamheten
 • Utvecklandet av informationen och marknadsföringen
 • Utökandet av kunnandet inom föreningsverksamheten

Verksamhetsplanen baserar sig på Simmis 2020 strategin, som utgör föreningens grund på lång sikt samt styr årsplaneringen och ger föreningen klara prioriteter och även styr föreningens operativa verksamhet.            

Mission

Simmis mission är att utveckla simkunskapen så att simningen blir en idrottsform för livet för så många personer som möjligt samt att tävlingssimmare ges möjlighet till internationella toppframgångar.

Grund för programmet

 • Utvecklandet av toppidrotten
 • Stärkandet av den positiva uppskattningen
 • Säkerställandet av vattenmöjligheter för föreningen
 • Utnyttjandet av ett nätverk av sakkunniga
 • Utökandet av professionell verksamhet

Värdegrunder för Simmis verksamhet = Simmisandan

 • Samhörighet
 • Respekt för andra
 • Uppskattning av gemensamma mål
 • Kultur för sparrande och tackande
 • Ärlighet
 • Engagemang
 • Respekt för överenskomna mål och spelregler

   Centrala utvecklingsmål året 2012

 • Effektivering av träningsverksamheten
 • Utveckling av kursverksamheten
 • Stärkandet av ekonomin och administrationen

STYRELSE 2015

Post till Simmis skall skickas till: Helsingfors Simsällskap, c/o Helena Piksilä, Kivimäentie 36 B, 00670 Helsingfors. Adressen till kontoret är  Mäkelänkatu 49, 00550 Helsinki (Backasbrinkens simcentrum).

Karim Tähtivuori, ordförande karim.tahtivuori(at)seb.fi, Tel.  040 653 2500

Lotta Långström, vice ordförande lotta.langstrom(at)simmis.fi, Tel.  040 778 5237

Tiina Luukkonen, medlem (at) Tel.

Helena Piksilä, kassörska, helena(at)simmis.fi, Tel. 045 359 7579

Jens Söderholm, sekreterare, jenssoderholm(at)yahoo.com, Tel. 050 311 1188

Sami Vartiainen, medlem,  s.p.vartiainen(at)gmail.com, Tel. 050 1409 (efter kl 18 på kvällarna)

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

Målet för föräldraföreningen är att få flera föräldrar med i verksamheten och på detta öka samhörigheten. Dessutom ordnar man vid behov skoj och stödande aktiviteter för simmarna.

Vill delta i arbetet så kontakta med email tytti.juhokas(at)lindex.com