Uintijaos

Simmiksen Uintijaos kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Uintijaoksen tehtävänä on itsenäisesti hoitaa uintiin liittyviä asioita hallituksen valtuutuksen perusteella, työstää hallitukselle uusia toimintamalleja uintia koskien sekä tehdä ehdotuksia toiminnan parantamisesta. Raportoimme toiminnastamme säännölliseti seuran puheenjohtajalle ja teemme uinnin toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman vuosittain.


Uintijaoksen kokoonpano 2020

Kaisla Kollanus, puheenjohtaja
Matti Mäki
Jani Leväsalo
Mika Piiroinen
Jens Söderholm
Minna Aalto


Vuoden 2020 kokousaikataulut (TBC)

20.1.
11.5. (siirretty - pvm TBC) - pidetty 6.8.
6.10.
19.11.