Kutsu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen / Kallelse till extra föreningsmöte

Tervetuloa Helsingfors Simsällskap r.f:n ylimääräiseen yhdistyskokoukseen torstaina 21.3.2024 klo 19.00 Mäkelänrinteen uintikeskukseen, Simmiksen toimistolle. Kokouskutsu löytyy tästä.
Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa käsiteltävänä asiana on hallituksen sääntömuutosesitys, jota seuran puheenjohtaja avaa tarkemmin alta löytyvässä viestissään.

Välkommen till Helsingfors Simsällskap r.f:s extra föreningsmöte torsdagen den 21.3.2024 kl.19.00 på Backasbrinkens simcenter, Simmis kontor. Kallelse till mötet finns här.
Ärendet som ska behandlas på det extra föreningsmötet är styrelsens stadgeändringsförslag, vilket sällskapets ordföranden redogör närmare för i sitt meddelande nedan.


Arvoisat Helsingfors Simsällskapin jäsenet,

Tärkein toimintaamme ohjaava asia on seuramme säännöt, joihin olemme kaikki jäseninä sitoutuneet ja joka ohjaa seuramme toimintaa. Monessa mielessä säännöt tuntuvat kaukaiselta seuran toiminnan arjessa, mutta ne vaikuttavat merkittävästi siihen miten edellytyksen arkeen luodaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että seuran säännöt ovat ajan tasalla, jäsenistölle selkeät ja ennen kaikkea toimivat. Olemme hallituksessa arvioineet sääntöjämme verrattuna Suomen Olympiakomitean mallisääntöihin sekä muiden suurten uimaseurojen sääntöihin. Näiden pohjalta esitämme jäsenistölle seuraavia päätöksiä sääntöihin, joiden tarkoituksena on vähentää hallinnollista työtä, parantaa osallistumista seuran toimintaan sekä varmistaa että sääntömme noudattavat Olympiakomitean suosituksia. Sääntömuutoksilla ei ole vaikutuksia jäsenten oikeuksiin.

Tärkeimmät muutokset joita ehdotamme sääntöihin ovat seuraavat:

  • Yksinkertaistamme hallintoa ottamalla käyttöön uuden yhdistyslain (voimassa 8.2.2023 alkaen) mahdollisuuden siihen, että hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan hyväksymään seuran jäsenet määriteltyjen kriteerien pohjalta. Samalla myös selkiinnytetään kohtaa että jäsen katsotaan eronneeksi jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen kuukauteen.
  • Siirrymme muissa suurissa uimaseuroissa olevaan käytäntöön, jossa pidämme yhden sääntömääräisen kokouksen vuosittain ja tilivuodeksi tulee samalla uinnin toimintavuosi (1.8-31.7). Tämän tarkoituksena on helpottaa toimintavuoden talouden budjetointia, vähentää hallinnollista työtä kokousten osalta ja parantaa osallistumista seuran sääntömääräisiin kokouksiin.
  • Selkeytämme jäsenrakennettamme siten, että uusina jäsenluokkina yhdistykseen tulee uintikurssijäsen ja toimitsijajäsenen. Uintikurssijäsenyys on voimassa sen toimintavuoden jona henkilö on ollut uintikurssilla ja se ei uusiudu automaattisesti. Toimitsijajäsenyys on voimassa toimintavuoden ja siihen voidaan kutsua seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olevat vapaaehtoiset. Kummallakin jäsenluokalla on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä. Tämä vähentää hallinnollista työtä jäsenrekisterin ylläpidon osalta ja toisaalta mahdollistaa laajemman henkilömäärän osallistumisen yhdistyksen toimintaan toimitsijajäsenluokan kautta.
  • Seuran kurinpitosääntöjen sekä siihen liittyvien sääntökohtien päivittäminen vastaamaan tämän hetkisiä Olympiakomitean mallisääntöjä. Seuran säännöt pohjautuvat vanhoihin Olympiakomitean mallisääntöihin ja tällä päivitykselle tuomme ne ajan tasalle. Merkittävinä asioina on sitoutuminen suoraan Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan päätöksiin, sitoutuminen urheilun eettisiin sääntöihin, sitoutuminen urheilun vastuullisuusohjelmaan, selvennykset sääntöjen vastaiseen toimintaan sekä selvennys miten toimitaan tilanteissa, joissa kurinpitoasiat käsitellään Urheilun eettisessä kurinpitolautakunnassa, Urheilun oikeusturvalautakunnassa tai Uimaliiton kurinpitolautakunnassa.
  • Hallituksen velvollisuudet on kuvattu auki sääntöihin Olympiakomitean mallisäännöistä, joka selkiinnyttää hallituksen vastuita.
  • Sääntöihin on lisätty olympiakomitean mallisäännöistä kohdat pöytäkirjojen pitämisestä sekä joukkueiden ja jaosten toiminnasta. Näissä toimintamalli vastaa jo uusia sääntökohtia, mutta niiden tuominen sääntöihin luo jatkuvuuden kyseisten asioiden osalta.

Toivomme että mahdollisimman moni jäsen pääsee paikalle käsittelemään sääntömuutoksia.

Hallituksen puolesta,

Janne Tuominen
Puheenjohtaja, Helsingfors Simsällskap r.f.

Linkki nykyisiin sääntöihin

Linkki ehdotettuihin uusiin sääntöihin