Valmennus

Valmennus ja valmennusjärjestelmä Simmiksessä -
seuran oma uimarin urapolku

Valmennus

Simmis käyttää tasovalmennusjärjestelmää. Simmiksen valmennusorganisaatiosta vastaa päävalmentaja. Valmennusryhmiä päätettäessä seurassa noudatetaan kokonaisharkintaa. Ryhmiä muodostettaessa arvioinnin tukena käytetään seuraavia kriteereitä:

1. Uimarin nopeus ja kestävyys eri lajeissa
2. Fyysinen kehitysvaihe ja harjoitusrasituksen kestokyky
3. Harjoittelumotivaatio
4. Rudolfin ja FINA-pisteet valinnan tukena, mutta eivät absoluuttisena kriteerinä

Rudolfin pisteet http://www.uimaliitto.fi/uinti/valmennus/rudolph/ ja FINA-pisteet:
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=1373&Itemid=641

Valmentajapooli ja valmentajien koulutus

Päävalmentajalta ja nuorten valmennuspäälliköltä edellytetään valmentajan ammattitutkinnon suorittamista. Muiden valmentajien koulutukseen kuuluvat liiton koulutusten lisäksi seuran sisäiset koulutukset sekä valmennuskokemus.

Valmennusosaamisen ydinalueet kiteytyvät pyhään kolminaisuuteen: harjoittelu, ravinto, lepo. Lepoajat lasketaan aina harjoituskalenteriin. Uintitekniikkavalmennuksen ja uintitietämyksen lisäksi tarvitaan kuivaharjoittelua (oma ammattilainen), allasharjoittelua (tekniikka, fysiikka, testaus ja erikoisosaaminen) ja ravinto- sekä psyykkistä valmennusta.

Valmentajien näkemysten on oltava yhteneväiset, mutta valmentajilla on lupa soveltaa raamien sisällä. Simmiksessä valmennustyö suhteutettuna ammattivalmentajien määrään ja uimareiden tuloksiin on hyvällä tasolla.

Valmentajille tarvitaan säännöllistä lajitaitokoulutusta lajin huippuosaajilta. Päävalmentaja käy joka vuosi joko kotimassa tai ulkomailla uintivalmennusseminaarissa. Seura pyrkii tarjoamaan myös muille valmentajilla ulkopuolista koulutusta Uimaliiton koulutustarjoinnasta. Lisäksi olemme päättäneet kouluttaa kaikki kurssiohjaajamme Uimaliiton kurssiohjaajakoulutusohjelmassa.

Aktiivinen ote valmentajien työhön ja arviointi valmentajien kehittymisestä käydään läpi kehityskeskusteluissa. Jatkuva koulutus valmentajille on ollut tarjoilla 2012 alkaen, sitä ennen koulutusta oli kerran vuodessa.

Valmentajat löytyvät seuran nettisivuilta www.simmis.fi/kilpauinti/valmentajat.

Kauden aikana uimareita kuvataan altaassa resurssien mukaan ja tehdään tekniikkakorjauksia kuvausten avulla.

Testaus ja testipäivä

Järjestämme kerran vuodessa kauden alkaessa elokuussa testipäivän kilpauintivalmennukseen haluaville uimareille. Testaamme uintitekniikoiden lisäksi myös fyysisiä testejä niin kuivalla kuin vedessä. Testipäivästä kerätään yksi tai useampi lahjakkuusryhmä (Simmis/Talent tai Talang). Testipäivästä saamme uimareita myös harrastepolulle.

Seurassamme on käytössä testauspatteristo. Käytössämme on testikortti junioriryhmissä. Tämän avulla varmistamme kehityksen seurannan. Liitteenä olevasta testikortista ilmenevät testattavat fyysiset ominaisuudet. Testipatteristomme tukee lasten ja nuorten edistymistä Simmiksen uimarin urapolulla. Jokainen vastuuvalmentaja arvioi ryhmässään nuorten valmennuspäällikön tai päävalmentajan kanssa uimarin mahdollisuuksia nousta seuraavalle tasolle.

Etsimme uimarilahjakkuuksia paitsi testipäivän kautta myös koulujen välisistä uintikisoista ja Urheiluhallien kurssitoiminnasta.

Jokainen kilpavalmennuksessa oleva uimari käy vuoden aikana kehitys- ja palautekeskustelut valmentajansa kanssa. Keskustelujen ajankohdat vaihtelevat ryhmien mukaan. Myös valmentajat käyvät kehitys- ja palautekeskustelut pääasiassa päävalmentajan kanssa.

Valmennuksen kehitystoimenpiteet

Pyrimme resursoimaan enemmän eri valmennusalueiden osaajia kouluttajiksi. Lisäksi erikoisosaamisen, esimerkiksi liikkuvuuden tai kuivaliikunnan, alan ammattilaisia pyritään saamaan kouluttamaan valmentajia. Ensimmäisessä vaiheessa olemme edellyttäneet nuorten vastuuvalmentajilta Uimaliiton valmennustasojen 1-2 suorittamisen. Seuran tavoite 2015-2019 on kouluttaa myös kaikki apuvalmentajat Uimaliiton valmennuksen tasokoulutuksessa.

Nuorten valmennuksesta vastaava valmentaja vierailee säännöllisesti vastuuryhmissään (kurssitoiminta, Rollo- ja IKM-ikäryhmät). Päävalmentajan vastuulla on valvoa ja kehittää NSM- ja Edustusryhmien toimintaa.

Valmentajarekrytointi päävalmentajan kautta ja hallitus hyväksyy rekrytoinnit.