GARANTIFÖRENINGEN/TUKIYHDISTYS

Helsingfors Simsällskaps Garantiförening rf grundades år 1929. Målsättningen under de närmaste åren är att öka medlemsantalet. Simmis fyllde 2022 respektabla 135 år och föreningen vill stöda föreningen för att trygga traditionerna samt understöda Simmis ekonomiskt. Simmiksen Tukiyhdistys (Helsingfors Simsällskaps Garantiförening rf) perustettiin vuonna 1929. Lähivuosien tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen. Simmis täytti vuonna 2022 kunnioitettavat 135 vuotta ja sen juhlistamiseen tukiyhdistys antaa oman panoksensa perinteiden vaalimisessa sekä tukemalla taloudellisesti.

Föreningens styrelse/Yhdistyksen hallitus

Hely Kilpeläinen ordförande, Peik Lehtonen viceordförande, Kristina Ivström, Petri Kaurinkoski, Kaija Niemi medlemmar.  Rolf Mikkola sekreterare och Minna Aalto kassör. Hely Kilpeläinen puheenjohtaja, Peik Lehtonen varapuheenjohtaja sekä jäsenenä Kristina Ivström, Petri Kaurinkoski ja Kaija Niemi. Rolf Mikkola toimii sihteerinä ja Minna Aalto rahastonhoitajana.  

HELSINGFORS SIMÄLLSKAPS GARANTIFÖRENING RF

Helsingfors Simsällskaps Garantiförening rf sammankallas till stadgeenligt årsmöte i 27.6.2024 kl 16.30 i Backasbrinkens simhall.

Styrelse

Simmiksen tukiyhdistys, HELSINGFORS SIMÄLLSKAPS GARANTIFÖRENING RF

Helsingfors Simsällskaps Garantiförening rf:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 27.6.2024 klo 16.30 Mäkelänrinteen uintikeskuksessa.

Hallitus
Bli medlem

Om du inte än är medlem kan du anmäla dis genom att skicka din ansökan jämte kontaktuppgifter till kassören minnaaalto(at)yahoo.com. Ange namn namn, adress, email, telefonnummer. Årsmötet slår fast den årliga medlemsavgiften.

Liity jäseneksi

Jos et ole vielä jäsen, voit ilmoittautua jäseneksi lähettämällä yhteystietosi rahastonhoitajalle osoitteeseen minnaaalto(at)yahoo.com - nimi, osoite, s-posti, puhelinnumero. Jäsenmaksu päätetään vuosikokouksessa