Yhdenvertaisuus


Simmis on julkaissut päivitetyn yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka löydät alla olevan painikkeen takaa.


YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA »

Ihmisten tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus kaikessa toiminnassa niin koulu- ja opiskelutoiminnassa, kuin työelämässä ja erilaisissa harrastuksissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaikki kokevat olevansa samalla tavoin tärkeitä ja että ketään ei syrjitä jonkun tietyn syyn takia. Kaiken toiminnan yhteiskunnassa pitäisi olla avointa ja reilua kaikille riippumatta sukupuolesta, iästä, kielestä, kulttuurista, vammaisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta mahdollisesta syystä.

Simmiksessä tämä tarkoittaa, että kaikki urheilijat, työntekijät ja seuran vapaaehtoistoimijat ovat samanrvoisia ja yhtä tärkeitä.

Jos kohtaat kiusaamista, syrjintää, häirintää tai seksuaalista ja/tai sukupuoleen perustuvaa häirintää, seuraa alla tarkemmin kuvattuja ohjeistuksia. Ensisijaisesti toivomme asian käsittelyä seuran sisällä - voit olla yhteydessä seuran häirintäyhdyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostilla tai nimettömästi tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Image
Yhdenvertaisuuden käsitteitä:

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Häirinnäksi määritellään tilanne, jossa luodaan esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään, vammaisuuteen tai muuhun tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuslaissa säädettyyn syrjintäperusteeseen liittyvä toista henkilöä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.


Simmiksen häirintäyhdyshenkilöt:

Taru Koivu-Reinikkala
toiminnanjohtaja

taru.koivu-reinikkala@simmis.fi
puh. 050 550 5518

Janne Tuominen
puheenjohtaja

puheenjohtaja@simmis.fi
puh. 040 839 4370

Nimettömät ilmoitukset

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittaa kiusaamisesta, syrjinnästä, häirinnästä tai seksuaalisesta ja/tai sukupuoleen perustuvasta häirinnästä nimettömästi.


    Ota yhteyttä tarvittaessa Et ole yksin -palveluun tai SUEK:in (Suomen Urheilun Eettinen Keskus) ILMO-palveluun:
    • Et ole yksin -palvelu on tarkoitettu urheilun parissa häirintää, kiusaamista, väkivaltaa tai epäasiallista käytöstä kohdanneille ja heidän läheisilleen.
    • ILMO-palveluun voit ilmoittaa, mikäli epäilet doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa.

    Image
    Image