Ravintoluento to 7.3 klo 18.30

Järjestämme ravintoluennon Teamsin välityksellä torstaina 7.3 klo: 18.30-20.00. Seuramme fysiikka- ja ravintovalmentaja Pauliina Käiväräinen toimii luennon vetäjänä. Ravintoluento on tarkoitettu kaikille seuramme uimareille ja heidän huoltajilleen.

Seuramme tavoitteita palvellen huolehdimme urheilijoidemme kokonaisvaltaisesta valmennuksesta ja yhtenä osa-alueena tarjoamme yleistä kilpaurheiluun tähtäävää ravintoneuvontaa. Kanavana käytämme Teams-luentoja/-tapaamisia sekä mahdollisia live tapaamisia ja vanhempainiltoja.

Tapahtumien tavoitteena on antaa työkaluja uimareille ja huoltajille riittävän energiansaannin huolehtimisesta kestävyysurheilijan arjessa sekä yleistä tietoa terveellisestä ravitsemuksesta.

Toivomme ennakkokysymyksiä ensimmäiseen tapaamiseen 7.3. uintia kilpatasolla harrastavan lapsen tai nuoren erityistarpeista uinnin näkökulmasta. Ennakkokysymykset ravintoon liittyen voi lähettää perjantaihin 29.2 mennessä osoitteeseen pauliina.kaivarainen@simmis.fi

Ravintoluentoon pääset liittymään alla olevasta linkistä
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdmYmQ3ZmItZjlhNC00OWI3LThlMzgtNmU4NjA3OTAzN2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f5e3ff9-fb72-45e7-a123-22056237fd18%22%2c%22Oid%22%3a%22cabc7e9d-dfd1-453e-bc03-daa4b2b917c3%22%7d