KilpailukoordinaatioryhmÄ


Kilpailukoordinaatioryhmä kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Kilpailukoordinaatioryhmän nimeää hallitus ja siinä on mukana vähintään yksi hallituksen jäsen, jotta tiedonkulku ryhmän ja hallituksen välillä on mutkatonta. Lisäksi ryhmä pitää kokouksistaan päätöspöytäkirjaa, joka toimitetaan kokouksen jälkeen
seuran puheenjohtajalle tiedoksi. Ryhmän muodostavat 4-8 jäsentä ja ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Ryhmä sopii kokousaikataulut aina vuodeksi etukäteen suunnitellen pääasiakohdat asialistoihin samalla.
Ryhmä suunnittelee toimintansa uinnin vuosikellon mukaan ja pyrkii tukemaan seuran kaikkea uintitoimintaa ja kehittämään sitä.
Kilpailukoordinaatioryhmän yksi tärkeimmistä tehtävistä on pyörittää seuran kilpailutoimintaa kilpailusihteerin ja toimitsijarekrytointivastaavan kanssa. Siitä on tarkemmin oma kappale kohdissa 14 ja 15.